Lukemisen historia

Ainakin Suomessa, lukutaito on vanhempi taito, kuin kirjoitustaito. 1800-luvulla se oli jo yleistä ja jopa puolet kaikista suomalaisista osasi lukea. Tuolloin tietysti keskityttiin uskonnollisiin teksteihin ja vaihtoehdot olivat vähissä. Lukemisen tärkeys ja merkitys ovat tietenkin muuttuneet ajan kuluessa ja erilaisia tekniikoita on tullut lisää. Jo 1700-luvun aikana lukeminen oli yksi edellytys monille asioille ja sen […]