Uni Oppimisprosessina

Unen aikana aivot vahvistavat muistijälkiä ja poistavat turhaa päivän aikana kerääntynyttä dataa. Kuvittele jättiläismäinen postin jakelukeskus. Päivän aikana sinne saapuu tuhansia ja tuhansia kirjeitä ja paketteja. Osa kirjeistä ja paketeista on kuitenkin tyhjiä kuoria ja pinoutuu samoihin pinkkoihin kuin tärkeät dokumentit ja muut kirjeet. Paketeista, jotkut isommat sisältävät jotain sellaista vaarallista ainetta, joka myrkyttää jakelukeskuksen ilmaa ja osassa voi olla räjähdysalttiita räjähteitä. Päivän mittaan paketteja saapuu enemmän ja enemmän sekä kirjeitä kertyy jakeluhuoneen laatikoihin vinoin pinoin.

Lue Lisää

Räjähdysherkkä Nuori

Keskustelu alkaa oven paiskonnalla, sellaisella huudolla, jollaista et edes tiennyt pienen lapsesi suusta lähtevän ja sellaisella kielellä, jota et ole vielä eläissäsi kenenkään käyttävän. Sellaista on olla räjähdysherkän teinin kanssa. Muistatko itse aikaa, jolloin olit teini-ikäinen? Se ei ole helppoa kenellekään ja varsinkin vihaherkkyys on sellainen asia, joka yleensä periytyy jommaltakummalta vanhemmalta.

Lue Lisää

Vanhempien Media-opas

On ceeässää, snäppii ja instaa. Ja kodissansa vielä elävä teini puhuu kännykälleen vaahtoamatta. Vanhemmista suurin osa katsoo vierestä äimän käkenä kun miljoonat selfiet mökki rannasta on paljon tärkeämpää kuin itse maisemasta ja saunasta nauttiminen. Kaikkea täytyy koko ajan kuvata. Ja siis ihan kaikkea. Mitä telkkariohjelmaa katsotaan kotona juuri sillä hetkellä ja kuinka kaakaokupista höyryää kuuma kaakao. Mistä tosin ei hiiskutakaan, että rakastava äiti sen tyttärelleen juuri valmisti yhteistä iltaa varten. Kaikki on julkista ja jopa oma naama pärstä on jatkuvan videokuvauksen kohteena.

Lue Lisää

Jaksaminen Koulussa Ja Koulun Jälkeen

Koulupäivä starttaa kahdeksalta, viimeinen liikunnan tunti alkaa neljältä, päivä on siis täysmittainen. Täydellä teholla opiskelu on rankkaa mielelle ja fysiikan tuntien haastava koe vei jo aamupäivällä energiavarastot tyhjiksi. Vielä pitäisi jaksaa. Koulun jälkeen seuraava linja-auto saapuu bussipysäkille puoli viideltä ja kotiovelle matkaa on 45 minuuttia, kun linja-autoa vaihdetaan kaupungissa. Matkalla voi kuitenkin tehdä kotiläksyt valmiiksi. Kuudelta alkavat salibandy treenit. Aamuinen herätyskin on aamulla puoli kuudelta, sillä bussiin mihin on ehdittävä täytyy lähteä kävelemään kuusi kolmekymmentä.

Lue Lisää

Eroon Itsetunto Ongelmista

Ajatukset painaa päässä kun sata tiiliskiveä ja epäonnistumisen pelko on niin kova, ettei ehkä kannata mitään lähteä kokeilemaankaan. Tällaisia ajatuksia on yhä useamman ja useamman ja useamman nuoren mielessä ja kouluterveydenhuollosta ei löydy tarpeeksi työvoimaa nuorten itsetunto ongelmien ratkaisemiseksi. Mistä nämä ongelmat ovat lähtöisin ja miten niihin voi puuttua kotona, on polttava puheenaihe vanhempien keskuudessa.

Lue Lisää

ERITYISLAHJAKKAAT LAPSET JA NUORET

Lapset saattavat olla lahjakkaita, mutta heillä saattaa olla ensisilmäyksellä hankaluuksia oppimiseen ja keskittymiseen liittyen. Monet näistä lapsista kulkevat koulutiensä ilman, että heidät tunnistetaan erityisopetusta vaativiksi lapsiksi. Mikäli oma lapsesi oman erityislahjakas ja vaatii erityisopetusta, voit auttaa lastasi saamaan enemmän tukea tärkeimpien kouluvuosien ajaksi.Monet vanhemmat saattavat kuulla usein ihmettelyä aiheesta, ”lapsenne on siis erityislahjakas ja sen lisäksi hän tarvitsee vielä erikoisopetusta?”. Tätä voi kuulua ystäviltä tai sukulaisilta, jopa joiltain opettajilta tai lääkäreiltäkin. On kuitenkin olemassa paljon ihmisiä, joilla on poikkeuksellisia kykyjä joillain akateemisilla alueilla ja merkittäviä oppimisongelmia toisilla alueilla. Opettajat määrittelevät tällaiset oppilaat, jotka ovat oikeutettuja lahjakkaiden oppilaiden ohjelmiin mutta myös erikoisopettajien palveluihin ”kaksoispoikkeuksellisiksi” oppijoiksi.Joidenkin arvioiden mukaan esimerkiksi yhdysvaltalaisissa kouluissa on satoja tuhansia kaksoispoikkeuksellisia oppijoita. Eräs tällainen oppija oli Steven Spielberg, hän on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä elokuvantekijöistä, mutta lukeminen on ollut hänelle koko elämän mittainen ongelma, koska hänellä on dysleksia. Kaksoispoikkeuksellinen neljäsluokkalainen saattaa lukea lukiotasolla, mutta hänellä on suuria vaikeuksia kirjoittaa. Teini-ikäinen oppilas saattaa tuntea historiankirjat ulkoa ja puhua loputtomasti politiikasta, mutta hän tarvitsee taskulaskiminen yksinkertaisimpiinkin laskutoimituksiin.

Kaksoispoikkeukselliset ja helposti tunnistamattomat

Kaksoispoikkeukselliset ja helposti tunnistamattomat

Eräät järjestöt arvioivat, että kaksoispoikkeuksellisia oppijoita on yhdysvaltalaisissa kouluissa jopa satoja tuhansia, mutta tarkkoja lukemia ei ole, sillä monia näistä oppilaista ei koskaan virallisesti tunnisteta lahjakkaiksi, kehityshäiriöisiksi tai molemmiksi näistä. Kaksoispoikkeukselliset lapset luokitellaan usein kolmeen kategoriaan. Nämä kategoriat voivat auttaa selittämään, miksi oppilaat käyvät usein koulun läpi ilman tarvitsemiaan palveluita tai stimulaatiota.Ensimmäisen kategorian muodostavat oppilaat, joiden lahjakkuus piilottaa heidän oppimis- ja keskittymisvaikeutensa. Nämä lapset saavat hyviä tuloksia lahjakkuustesteistä, mutta eivät pärjää hyvin lahjakkaiden oppilaiden opetusohjelmissa. Nämä oppilaat käyttävät poikkeuksellisia kykyjään kompensoimaan heidän heikkouksiaan. Mutta, kun he kasvavat vanhemmiksi, heidät saatetaan leimata alisuorittajiksi tai laiskoiksi, koska he jäävät jälkeen muista lahjakkaista oppilaista.Toinen kategoria on oppilaat, joiden oppimis- ja keskittymishäiriöt piilottavat heidän lahjakkuutensa. Oppimis- ja keskittymishäiriöt voivat vaikuttaa älykkyyskokeiden ja muiden lahjakkuutta mittaavien testien tuloksiin. Koska esimerkiksi monet näistä testeistä vaativat kielellisiä kykyjä, kielen haasteelliseksi kokevat lapset eivät välttämättä pärjää niissä hyvin. Nämä lapset saatetaan laittaa erikoisopetukseen, missä he kyllästyvät ja saattavat käyttäytyä häiriköiden, koska he eivät saa riittävästi haasteita. Joillakin näistä lapsista oletetaan virheellisesti olevan tunnetason häiriöitä.Kolmannen kategorian oppilailla keskittymis- ja oppimisvaikeudet ja lahjakkuus piilottavat toinen toisensa. Näillä lapsilla voi näyttää olevan keskinkertaiset kyvyt, koska heidän vahvuutensa ja heikkoutensa tasapainottavat toisensa. Tämän seurauksena nämä oppilaat eivät välttämättä pääse lahjakkaiden koulutukseen tai erityistarpeiden opetukseen.

Kaksoispoikkeuksellisten oppilaiden tunnistaminen

Kaksoispoikkeuksellisten oppilaiden tunnistaminen

Yhdysvalloissa liittovaltion laki suojelee kehityshäiriöisiä oppilaita. Koulupiirien on tunnistettavat kehityshäiriöiden lapset ja tarjottava heille vaatimusten mukaista erityisopetusta. Lahjakkaiden oppilaiden koulutus on täysin eri roolissa. Lahjakkaiden opetukselle ei ole mitään liittovaltiotason lakia. Päätökset lahjakkaiden oppilaiden koulutusohjelmista tehdään liittovaltion ja paikallisella tasolla. Harvat osavaltiot määrittelevät mitä näiden palveluiden tulisi olla ja millaisia lahjakkuuksia ohjelmiin valitaan. Tämä on jätetty usein yksittäisten koulupiirien vastuulle. Ja lahjakkaille lapsille tarkoitettujen palveluiden rahoitus voi vaihdella suuresti piirien välillä.Lapsen voi tunnistaa kaksoispoikkeukselliseksi oppijaksi eräiden varhaisten vihjeiden avulla. Hänellä saattaa olla poikkeuksellisia lahjoja tietyillä alueilla, kuten matematiikassa, piirtämisessä, verbaalisessa viestinnässä tai musiikissa. Hänen koulutuloksissaan ja soveltuvuustestien tuloksissa saattaa olla merkittäviä eroja. Lapsi voi osoittaa merkkejä prosessointihäiriöstä, kuten esimerkiksi ongelmista seurata suullisia ohjeita tai ääneen kerrottuja tarinoita.Ei ole olemassa yksinkertaista yksisuuntaista testiä, jolla kaksoispoikkeavat lapset voitaisiin tunnistaa. Tarkempia tietoja voi kysyä lapsen koulusta, kuinka he arvioivat lasten lahjakkuutta ja oppimista sekä keskittymishäiriöitä. Tässä prosessissa luultavasti arvioidaan lapsen vahvuuksia ja heikkouksia ja tarkkaillaan häntä luokassa ja muissa tilanteissa.

Autismi ja lahjakkuus

Autismi ja lahjakkuus

Ennen kuin Aspergerin oireyhtymä (joka on jäämässä pois autisminkirjon luokituksista) tuli yleisesti tutuksi, monet vanhemmat saattoivat ihmetellä oireyhtymää potevan lapsensa käytöstä. Lapsen vanhemmat tiesivät hänen olevan älykäs, hän saattoi esimerkiksi osata lukea jo 3-vuotiaana ja käyttää laajempaa sanavarastoa kuin moni aikuinen. Vanhempia saattoi tuskastuttaa lapsen näennäinen kykenemättömyys leikkiä ikätovereidensa kanssa. Heillä ei ollut mitään ideaa siitä, että heidän lapsensa oli kaksoispoikkeuksellinen, joka älykkyydestään huolimatta joutui kohtaamaan useita haasteita.Diagnosointi on monimutkaista. Kolme neljäsosaa autisteista saa älykkyystestissä korkeintaan älykkyysosamäärän 70, jonka perusteella heidät luokitellaan älykkyyden mukaisesti kehityshäiriöisiksi. Loput 25 prosenttia saa useimmiten korkean älykkyysosamäärän tuloksen. Toisinaan lahjakkuus voi piilottaa autismin oireet ja autismi voi piilottaa lahjakkuuden. Myös lahjakkaat lapset saattavat osoittaa autismille tyypillistä käytöstä, kuten pakkomielteitä faktoihin, intensiivistä paneutumista tiettyyn kiinnostuksenkohteeseen tai kiinnostuksen puuttumista ikätovereita kohtaan.Vuonna 1988 julkaistu Dustin Hoffmanin ja Tom Cruisen tähdittämä elokuva Sademies toi termin ”autistinen savantti” suuren yleisön tietoisuuteen. Sademies voitti useita Oscar-palkintoja, joista myös Hoffman sai parhaan miespääosan palkinnon Raymond Babbittin esittämisestä. Elokuvassa Raymondin veli Charlie käyttää hänen kykyjään hyödykseen kasinon Blackjack-pöydässä korttien laskemiseen. Nykypäivänä tosin korttien laskemisesta ei ole hyötyä, kun pelaaminen on siirtynyt pääosin nettiin ja kasinojen teknologia on uudistunut, sillä PokerStars Casinon kaltaiset nettikasinot käyttävät korttien jakamiseen satunnaislukugeneraattoria ja tavalliset kasinot automaattisia kortinsekoittajia. Sademies toi autismin tavallisen kansan tietoisuuteen aikana, jolloin autismi oli abstrakti käsite, jonka ymmärsivät vain asialle omistautuneet vanhemmat ja erikoistuneet lääkärit. Autististen ihmisten ainoat puolestapuhujat olivat heidän omat vanhempansa, eikä tämäkään monesti auttanut, sillä autistit sijoitettiin usein laitoksiin. Lastensa oikeuksien ja vapauksien puolesta taistelevat vanhemmat olivat taistelleet pimeydessä vuosikymmenten ajan, kunnes Sademies toi autismin yhtäkkiä kaikkien tietoisuuteen.

Lue Lisää