Eroon Itsetunto Ongelmista

Ajatukset painaa päässä kun sata tiiliskiveä ja epäonnistumisen pelko on niin kova, ettei ehkä kannata mitään lähteä kokeilemaankaan. Tällaisia ajatuksia on yhä useamman ja useamman ja useamman nuoren mielessä ja kouluterveydenhuollosta ei löydy tarpeeksi työvoimaa nuorten itsetunto ongelmien ratkaisemiseksi. Mistä nämä ongelmat ovat lähtöisin ja miten niihin voi puuttua kotona, on polttava puheenaihe vanhempien keskuudessa.

Itsetuntoa voi opiskella

Itsetunto ei ole peritty ominaisuus mitä toisilla vain tuppaa olemaan enemmän ja toisilla vähän vähemmän. Itsetunto on opetettu, opiskeltu tai enemmänkin vaikutteista omittu asia. Kaikki ympärillä oleva nuoren elämässä, mainokset ja media, perhe-elämä, äidin ja isän käyttäytymisen esimerkki, lähiympäristön ihmiset, koulu elämä ja koulukaverit. Kaikki tämä muodostaa nuorelle käsityksen itsetunnosta ja myös siitä miten omaa itsetuntoaan on alun perin lähtenyt käsittelemään ja rakentamaan. Lapsi alkaa hahmottamaan omaa itseään jo ani varhain. Jo pieni lapsi voi kokea omaatuntoa, mutta itsetunto kasvaa yleensä vasta siinä vaiheessa kun minuutta lähdetään tutkimaan teini-iän alku kynnyksellä. Joitakin muutoksia tapahtuu jo siinä vaiheessa kun vauvalle kehittyy minuus ja hiljalleen lähdetään kasvamaan omana persoonana, joka ei olekaan symbioosissa äidin kanssa. Lapsi, joka on erotettu pienessä iässään äidistänsä tai on joutunut olemaan pitkiä aikoja erossa, voi olla herkempi kokemaan itsetunto ongelmia nuoruutensa aikana. Jätetyksi tulemisen pelko voi jäädä takaraivoon. Jätetyksi tulemisen pelossaan nuori usein kokee, että hänen täytyy näyttää esimerkiksi vanhemmilleen, että on rakastamisen arvoinen. Kun vanhemmat eivät osaa tai ehdi kiinnittää tarpeeksi huomiota kasvavaan lapsen, joka rukoilee huomiota, voi lapsi alkaa syyttää itseään. Itsesyytöksissään lapsi kokee olevansa riittämätön äidilleen tai isälleen ja näin keskeytyy itsetunto ongelmien pohja, josta on hyvä lähteä peilaamaan samaa koulukavereihin ja muihin lähiomaisiin. Tarpeellinen huomion osoittaminen lapselle, joka alkaa kokemaan personoivia tuntemuksia ja ymmärtämään, että omalla käytöksellä vaikutetaan muihinkin ihmisiin kuten omiin vanhempiin, on erityisen tärkeä vaihe lapsen kasvussa. Riittävän rakkaudenosoitusten ja huomion antaminen kasvattaa lujaa pohjaa itsevarmuuteen ja onnistumisen tunteisiin.

Joskus itsetunto ongelmat voivat olla myös liian vaativien vanhempien tai muiden lähiomaisten aikaansaama ilmiö. Kuin nuori kärsii itsetunto ongelmista on hyvä pysähtyä vanhempana miettimään, onko oma käyttäytyminen ollut nuorelle liikaa ja onko nuorta esimerkiksi haastettu liikaa ja sen seurauksena tullutta epäonnistumista hierottu päin teini-ikäisen kasvoja. Tällainen toiminta vahingoittaa syvästi nuoren tunne-myrskyissä olevaa kasvamista ja voi vaikuttaa pitkään. Teini-ikäiselle on annettava haasteita heidän omien kykyjensä mukaisesti ja haasteissa on tultava positiivisia onnistumisia, jotta itsetuntoa voidaan vahvistaa. Jos tällaisia on vaikea löytää, ihan arjen pienillä asioillakin voi olla merkitystä esimerkiksi siinä, kuinka hyvin on oma huone siivottu tai kuinka hieno on kuvaamataidon tunnilla tehty taidemaalaus. Onnistumiset ruokkivat kohti hyvää itsetuntoa, epäonnistumiset kasvattaa ja antaa hyvää pohjaa tulevista epäonnistumisista ylipääsemiseen mutta niiden suhde tulisi olla aina enemmän positiiviseen onnistumiseen suuntautuva herkälle kasvavalle nuorelle.

Keskustelu nuoren kanssa voi auttaa

Kun asia otetaan puheeksi, on siitä aloitettava keskustelu varovaisesti tunnustellen. Nuorelle on hyvä antaa aikaa pohtia omaa käyttäytymistään ja syitä. Erilaiset nuorten talot, neuvontapuhelimet ja nettisivustot auttavat kasvavaa nuorta ymmärtämään itseään paremmin. Nuorille on tarjolla paljon kirjallisuutta itsetunnosta ja siitä, miten itsetuntoa voi kohottaa. Aikuisen täytyy olla tukena vieressä mahdollisten lisäkysymysten ja yhteisen kommunikoinnin mahdollistamiseksi, mutta nuorelle pitää myös antaa itseopiskeluun mahdollisuus, jotta oma persoona ja itsensä tutkiskelu voi lähteä liikkeelle. Kaikkein paras on aina antaa mahdollisimman suora tuki ja paljon mahdollisuuksia avun pyyntöön tarvittaessa. Itsetunto ongelmista nuoruus iässä kun on vielä helpompi päästä eroon kuin aikuisiällä.