Kännykkä aiheuttaa riippuvuutta erityisesti teini-ikäisissä

Nykyään lapset saavat ensimmäisen oman kännykkänsä jo hyvin nuorella iällä, useat jo koulupolun alkaessa 6-7-vuotiaana. Kännykkä itsessään on oikein hyödyllinen väline yhteydenpitoon vanhempien kanssa. Käyttöä tulee kuitenkin valvoa ja tarvittaessa rajoittaa.

Jos käyttöön ei sovita yhteisiä rajoja, kännykän käyttö tulee helposti aiheuttamaan ongelmia lapsen kasvaessa. Valmistajat suoltavat markkinoille jatkuvasti uusia pelejä ja sovelluksia, jotka koukuttavat herkästi erityisesti nuoria. Teini-iässä lapset ovat erityisen alttiita ympäristön vaikutteille, ja kännykkäriippuvuus pääseekin syntymään kuin huomaamatta.

Miten kännykkäriippuvuus vaikuttaa?

Tarkkaa määritelmää liialliselle käytölle voi olla hankala asettaa. Kännykkäriippuvuudesta voidaan puhua silloin, jos kännykästä erossa oleminen tai vaikkapa akun loppuminen aiheuttaa ahdistuneisuutta, ja sen käyttö häiritsee muuta elämää. Vaikea riippuvaisuus voi haitata selkeästi elämää sekoittaen vuorokausirytmiä ja tuottaen ongelmia koulussa. Riippuvaisuutta aiheuttavat erityisesti erilaiset pelit ja sosiaalinen media. Pelatessa tai somen sovelluksia selaillessa voivat illan tunnit muuttua yöksi, ja kännykän näyttöön tuijotetaan vielä aamun ensimmäisillä tunneilla. Nuori ei saa tarvitsemaansa unimäärää, ja aamulla kouluun herääminen voi muuttua ylitsepääsemättömäksi.  Riittämätön lepo voi johtaa oppimisvaikeuksiin ja muistihäiriöihin.  Varsinkin lomien aikaan vuorokausirytmi saattaa keikahtaa täysin päälaelleen. Pahimmillaan vääristynyt rytmi voi pitkittyneenä johtaa syrjäytymiseen. Puhelimen jatkuva käyttö voi johtaa myös lyhyen muistin ja keskittymiskyvyn heikentymiseen.Puhelimesta erossa oleminen voi aiheuttaa todellisia fyysisiä vieroitusoireita. Syke voi nousta ja verenpaine kohotan hetkellisesti. Niskan alueella voidaan tuntea jopa kipua. Kännykkäriippuvainen voi kokea tuntevansa yksinäisyyttä, kun joutuu olemaan erossa puhelimesta.

Sosiaalinen media haalistaa todellisuuden rajoja

Puhelinriippuvuus ja varsinkin sosiaalinen media tuovat mukanaan myös muita huolestuttavia ilmiöitä. Sosiaalisen median välittämä siloiteltu, filtteröity ja epätodellisen täydellinen henkilökuva voi vaikuttaa teinin kehittyvään minäkuvaan heikentävästi. Vertaillessa omaa elämää ja ulkonäköä somen tarjoamiin viimeisen päälle hiottuihin otoksiin, voidaan kokea todella vahvaakin riittämättömyyden tunnetta. Somessa klikkaukset ja tykkäykset kohottavat nuoren itsetuntoa, joten huomiota voidaan lähteä hakemaan myös kyseenalaisin keinoin. Keinot voivat olla joko nuorelle liian seksuaalissävytteisiä tai sitten uhkarohkeita ja vaarallisia. Oman persoonan kiinnostavuutta arvoidaan sitten somehuomion kautta. Tämä ruokkii entisestään riippuvuuden ketjua, sillä nuori tuntee tarvetta tarkistaa jatkuvasti somen tapahtumat, kommentit ja viestit. Nimettömässä ja kasvottomassa internetin maailmassa nuori voi joutua myös kohtamaan tilanteita, jotka eivät ole hyväksi kehityksen herkässä vaiheessa. Varsinkin yöaikaan tapahtuva kännykän käyttö on riskialtista, sillä myöhään käytävät keskustelut chateissa ja sovelluksissa voivat olla nuorelle sopimattomia. Vanhempien tulisikin pyrkiä olemaan mahdollisimman hyvin perillä siitä, mitä nuori tekee kännykän parissa vietettyinä tunteina. Vanhemman tulee myös muistaa, että on vanhemman oikeus ja velvollisuus puuttua käyttöön, jos nuoren toiminta on vahingollista hänelle itselleen.

Irti riippuvuudesta

Kaikkein paras vaihtoehto on opettaa nuorelle alusta saakka sopivat toimintamallit. Valitettavasti nyky-yhteiskunnassa myös ulkopuolelta tulevat impulssit työntävät nuorta virtuaalimaailmaan, joten aina se ei riitä.Mahdolliseen kännykkäriippuvuuteen kannattaa puuttua mahdollisimman pian. Hyviä keinoja vähentää pikkuhiljaa puhelimen käyttöä, on sopia yhteiset, selkeät pelisäännöt. Esimerkiksi ruokahetket ja pari tuntia illalla voivat olla täysin puhelitonta aikaa.Nuorta voidaan opastaa asettamaan sovellusten viesti- ja merkkiäänet äänettömälle. Ärsykkeiden väheneminen pienentää automaattisesti myös houkutusta liu`uttaa näyttö auki. Jos yhteisten sääntöjen sopiminen ei auta, voidaan turvautua myös varta vasten suunniteltuihin teknisiin sovelluksiin. Ne rajoittavat teinin puhelimen käyttöä blokkaamalla sovellukset määrättyinä aikarajoina. Niiden avulla voidaan myös seurata nuoren nettikäyttäytymistä.Ei tule myöskään vähätellä oman esimerkin antamaa mallia. On turha yrittää opettaa nuorelle sopivissa rajoissa pysyvää kännykän käyttöä, jos puhelin on omassa kourassa tuntikausia päivästä. Muista omistaa nuorelle hänen tarvitsema aika ja huomio.


Irti riippuvuudesta