Lasten erityistarpeet muuttuvassa ympäristössä

Muutto, vanhempien ero, uusi koulu, muutos taloudellisissa asioissa, sisarusten tai läheisten kriisit.. Lapsi, joka kokee elämässään suuria muutoksia tarvitsee apua muutosten ymmärtämisessä ja käsittelemisessä. Lapselle pienikin muutos elämän arkisessa rytmissä voi aikaan saada suurta ahdistusta. Monesti esimerkiksi oman elämän kriisissä saatetaan unohtaa, että lähipiiri ja perheessä olevat lapset kokevat saman muutoksen. Tosin lapsen silmin muutos saattaa olla täysin erilainen kuin se todellisuudessa on. Isot taloudelliset asiat, kuten esimerkiksi työpaikan menettäminen ja tästä syntyvät rahahuolet vaikuttavat lapseen suuresti. Lapsi, joka kokee vanhempansa olevan ahdistunut, syyttää helposti omaa riittämättömyyttään. Jos lapselle ei viestitä selkeästi, että kyseessä on jokin asia mihin hän ei voi vaikuttaa, voi äidin tai isän ahdistunut ilme vainota unissa asti.

Muutto uudelle paikkakunnalle

Kun elämässä tapahtuu isoja muutoksia, niistä on hyvä keskustella. Kun keskustellaan vakavista asioista lapsen kanssa, on tärkeää että lapsi kokee keskustelun olevan avointa ja hyväksyvää. Lapselle on annettava aikaa esittää kysymyksiä ja myöskin antaa aikaa prosessoida kuulemansa. Muutaman päivän jälkeen keskustelusta lapsen kanssa, on hyvä uudelleen avata keskustelu asioista mitkä jäivät lapselle mieleen aiemmin käydystä keskustelusta. Kun kerrataan tärkeimmät  ja päällimmäiset asiat, mitä muutos tuo tullessaan konkreettisesti, on paremmat edellytykset, että lapsi hyväksyy ne. Jos kyseessä on uudelle paikakunnalle muutto, on lapselle hyvä kertoa syy muuttoon. Myös konkreettiset muuton vaiheet käydään huolellisesti läpi. Muutto voi olla lapselle kova paikka. Lapsi joutuu muuton yhteydessä hyväksymään ystäviensä jäämisen toiselle paikkakunnalle ja totuttava ajatukseen, että on aika tehdä uusia ystävyyssuhteita. Se voi olla suuri stressin aihe varsinkin ujolle sisäänpäin kääntyneelle lapselle. Näistä asioista jutteleminen sekä vanhojen ystävien vanhempien kanssa käyty keskustelu ainakin alussa tapahtuville uudelleentapaamisille olisi hyvä järjestää. Uusien ystävien löytäminen heti muuton jälkeen auttaa lasta hyväksymään uuden paikkakunnan paremmin. Jos uusia ystäviä ei löydy heti tai jotain negatiivista sattuu heti muuton perään, voi olla hankalaa saada lapsi ajattelemaan positiivista uudesta ympäristöstään ja tämä voi aiheuttaa kauaskantoisia ongelmia koulussa sekä vapaa-ajalla. Lapsi voi alkaa käyttäytymään aggressiivisesti tai hakemaan huomiota vanhemmilta, niin, että muutto takaisin ”vanhaan kotiin” tulisi kyseeseen. Vaikka todellisuudessa tämä ei olisi edes mahdollista, voi lapsi kantaa ajatustaan jopa vuosia mielessään ja sabotoida uutta ympäristöä tai ihmissuhteita.

Raha-huolet

Vanhempien raha-huolet eivät useinkaan tunnu olevan asia, joka perheen pienimmille kuuluisi. Mutta lapsi aistii vanhempiensa ahdistuneisuuden erittäin herkästi. Jo pienet elämän vaikeudet ja kriisit näkyvät lapsen silmissä ja siksi lapsi olisi hyvä ottaa aina mukaan muutoksen käsittelyyn. Jos lasta yritetään pitää muutoksista pimennossa, voi lapsen mieli itse kehittää ajatuksia siitä, mikä on pielessä. Ja usein ratkaisut päätyvät siihen, että lapsi kokee olevansa riittämätön ja syyttävänsä itseään. Työpaikan menettämisessä on kaksi puolta. Lapselle se saattaa näyttäytyä iloisena asiana kun vanhemmilla on enemmän vapaa-aikaa. Kun uusi työpaikka löytyy ja vapaa-aika menetetään, voi iskeä yksinäisyys tai jätetyksi tulemisen olo. Tästä syystä tärkeä keskustelu työpaikasta ja sen merkityksestä perheelle on syytä keskustella jo työpaikan menettämisen jälkeen. Lapsen on ymmärrettävä, ettei tilanne toivottavasti jatku kauaa ja paluu takaisin arkeen, jossa vanhempi ei ole kotona, on välttämätöntä. Raha-asioissa lasta ei kannata vetää mukaan keskusteluun. Mutta selväksi pitää tehdä, että koska työpaikkaa ei ole, on arki haastavampaa ja siksi saattaa vanhemmilla vaikeampaa. Tällöin lapsi ymmärtää että tilanteessa mahdollisesti ilmenevät stressaavat hetket eivät ole lapsen syytä ja ovat ohimenevä vaihe elämässä. Kaikissa muutoksissa keskustelu on kaiken a ja o. Kun muutoksista puhutaan ja ne koetaan yhdessä, on niistä selviytyminen helpompaa koko perheelle.